ویزا

آشنایی با ویزا و روادید

برای ورود به یک کشور خارجی، بایستی از قبل اجازه ورود به آن کشور را از طریق مجاری قانونی آن کشور گرفته باشید. عمدتا برای اینکار بایستی به سفارت آن کشور، در کشور خود مراجعه کرده و نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل فرمها و … اقدام کنید.
به عبارت دیگر ویزا مدرکی است که ضمیمه گذرنامه شما می‌شود و نشان می‌دهد که یکی از نمایندگان دولت آن کشور در سفارتخانه یا کنسولگری‌، درخواست شما مبنی بر ورود به کشور متبوع خود را بررسی و تشخیص داده است که شما دارای شرایطی هستید که برای هدفی خاص به آن کشور وارد می‌شوید.

نکته ۱: بدون داشتن گذرنامه، ویزا بی معنی است. یعنی ابتدا باید گذرنامه بگیرید و سپس برای گرفتن ویزا از کشور مقصد خود اقدام کنید. در سفارتخانه شما را صرفا با گذرنامه می شناسند و احراز هویت می کنند (امکان این که مثلا با ارائه شناسنامه و کارت ملی بتوانید ویزا بگیرید وجود ندارد)

نکته ۲: با توجه به تابعیت خود، ممکن است برای ورود به برخی کشورها نیازی به اخذ ویزا از قبل نداشته باشید. این موضوع به خاطر تفاهم نامه های لغو روادید بین کشورهاست که در آینده در مورد آن بحث خواهد شد.

 

انواع ویزا از نظر ماهیتی:
ویزا انواع مختلفی دارد که براساس هدف اعلام شده از سوی شما و ارائه مدارک برای اثبات آن صادر می‌شود. ویزاهای رایج عبارتند از: ویزای توریستی،‌ دانشجویی،‌ تجاری، ‌پژوهشی و…‌ پس اکیدا توصیه می‌کنیم از ابتدا باید روادید دریافت شده توسط مسافر مناسب فعالیت مورد نظر (تجاری، توریستی، دانشجویی یا هر نوع دیگر) باشد. در غیر این صورت ممکن است مسافر در طول سفر دچار مشکلات احتمالی شود.

انواع ویزا از نظر تعداد دفعات ورود و خروج:
Single: شما تنها اجازه یک بار ورود به آن کشور را می‌دهد و با خروج شما از آن کشور، این ویزا باطل می شود.
Multiple: شما امکان ورود و خروج متعدد به کشور صادرکننده ویزا را در طی مدت اعتبار ویزا خواهید داشت.

انواع ویزا از نظر درج در گذرنامه:
برچسب: توسط سفارت مربوطه، یک برچسب در یکی از صفحات گذرنامه شما الصاق می شود.
مهر: به جای برچسب، یک مهر در یکی از صفحات گذرنامه شما زده می شود و درون آن اطلاعات درج میگردد.

انواع ویزا از نظر شرایط و محل صدور:
۱- معمولی: ویزایی که باید قبل از مسافرت توسط سفارتخانه کشور مربوطه دریافت کرده باشید.
۲- بدو ورود: ویزایی در لحظه ورود به کشور مقصد برایتان صادر می شود.

بررسی مورد ویزای امریکا:
حرف «R» به معنای گذرنامه «معمولی» است (Regular Passport). کلاس (Class) نوع روادید را مشخص می کند. نوع روادید صادر شده را با هدف از مسافرت خود کنترل نمایید.
حرف «M» نشان دهنده این نکته است که شما دارای روادید ورود چند باره
(Multiple Times) به ایالات متحده هستید. اگر در این جا عددی وجود دارد، به آن تعداد دفعات می توانید وارد خاک ایالات متحده شوید.
کلمه «توضیح» (Annotation) ممکن است شامل اطلاعات اضافی درباره روادید شما باشد. این مورد مشخص کننده شماره SEVIS و نام محل تحصیل شما است.
عبارت «تاریخ انقضاء» (Expiration Date)، آخرین روزی را نشان می دهد که شما
می توانید وارد ایالات متحده شوید. این تاریخ، ارتباطی با مدت زمانی که ممکن است شما در ایالات متحده اقامت کنید، ندارد.

لغو روادید:
گاهی بین دو کشور، تفاهم نامه لغو رواید امضا میشود. این بدان معنی است که شهروندان این دو کشور می توانند بدون اخذ ویزا، به کشور مقابل سفر کنند.

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.