کتابخانه ی سنتی ماتناداران

کتابخانه ی سنتی ماتناداران

ماتناداران

اگرتابحال درمورد ماتناداران نشنیده اید پس بدانید موزه یا همان کتابخانه باستانی درکشور ارمنستان است که در خیابان اصلی و بزرگترین خیابان کشور ارمنستان قرار دارد و از افتخارات کشور ارمنستان محسوب می شود.

ماتناداران

این کتابخانه درقرن پنجم توسط اشمایدزین ساخته شده است که در آن هزاران کتاب دست نوشته ارمنی و سندقرون وسطایی و مدرن را درکنارهم جمع آوری کرده اند هرچند در قرن ۱۹،بعد از جنگ جهانی تعداد اندکی از دست نوشته های اشمایدزین باقیمانده و تعداد بیشماری از آن سوزانده وپاره شدند وبسیاری از کتابها گم شدند اما رفته رفته توانستند مقداری از کتابها را پیدا و مجددا جمع آوری کنند و زین پس از این افتخارات کشور ارمنستان بیشتر مراقبت کردند. مانتاداران درلغت نیز به معنی مکانی برای نگهداری اسناد،کتابهای دست نویس قدیمی وچاپی است تاقبل از اختراع زبان ارمنی مولفان کتابها را به زبان آشوری یا یونانی مینوشتن.درمانتادارن آثاررونویسی بیش از نود مورخ ارمنی است که حدودا ۱۷ هزار میباشد وهزاران نسخه خطی دیگری نیز وجود دارد که شامل موضوعاتی نظیر طب،ستاره شناسی،علمی،تاریخی و ….. می باشد در مانتاداران علاوه بر نسخه های ارمنی حدود ششصدنسخه از آثار مورخان ایرانی،عرب،تُرک و کُرد می باشد که از حدود ششصد نسخه حدود چهارصد نسخه از استادان ایرانی است که در آن کتاب نجات ابن سینا نیز در آن نگهداری می شود از دیگر کتابها میتوان به نسخه خسرو وشیرین ،نظامی ،نسخه گرانبهای شاهنامه فردوسی و نسخه بی نظیر گلستان سعدی اشاره کرد. کهن ترین آثار این کتابخانه سنتی بر روی پوست آهو نوشته و حجیم ترین آن مربود به کتابی است که۳۴ کیلوگرم وزن و۷۸۰ سال قدمت تاریخی دارد،کوچکترین کتاب تقویم جیبی است که ۱۹ گرم وزن و حدودا ۵۵۰ سال قدمت دارد و نوشته های آن باید با میکروسکوپ خوانده شود.از صدهزار اسناد که درموزه نگهداری می شود حدود هزاروپانصد سند ایرانی است که مربوط به قوانین و احکام پادشاهان واحکام پیشوایان دین می باشد.