نکات

نکات جالب سفرهای هوایی

نکات جالب سفرهای هوایی به ازای هر۵۰ نفر مسافر باید یک میهماندار در هواپیما وجود داشته باشد. شاید جالب باشد بدانید که خلبان و کمک خلبان دو غذای مختلف می خورند. مطمئناً ذائقه ی متفاوت یا صلیقه ی غذایی دلیل آن نیست. آن ها باید غذای متفاوتی بخورند تا اگر یک غذا بد بود و […]

ادامه مطلب