تور قشم از تهران ویژه 3 آذر

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته سان سیتی BB 210،000 180،000 الوند یک BB 295،000 285،000 ارم BB 490،000 —

ادامه مطلب

تور شیراز از تهران ویژه 3 آذر

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته صدرا BB 260،000 235،000 ارم BB 285،000 250،000 پارسه BB 315،000 275،000 پارس BB 360،000 —

ادامه مطلب

تور اصفهان از رشت ویژه 1 آذر

  نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته جام فیروزه BB 315،000 280،000 جهانگردی ماهان BB 350،000 300،000 ونوس BB 370،000 320،000 پیروزی BB 500،000 450،000 عباسی BB 835،000 —

ادامه مطلب

تور کیش از تهران ویژه 27 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته چهار تخته پانیذ BB 180،000 150،000 130،000 قائم فاز BB 360،000 300،000 270،000 گامبرون BB 285،000 250،000 235،000 سارا BB 405،000 310،000 —

ادامه مطلب

تور کیش از رشت ویژه 27 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته چهار تخته پانیذ BB 180،000 150،000 130،000 قائم فاز BB 360،000 300،000 270،000 گامبرون BB 285،000 250،000 235،000 سارا BB 405،000 310،000 —

ادامه مطلب

تور مشهد از تهران ویژه 26 آبان

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته بارانا صبحانه، ناهار، شام هتل آپارتمان 180،000 280،000 همراز صبحانه، ناهار، شام 190،000 290،000 پارسه صبحانه، ناهار، شام 240،000 380،000 سی و سه پل صبحانه، ناهار، شام 300،000 490،000 ایران صبحانه، ناهار، شام 480،000 710،000 پارسیس صبحانه، ناهار، شام 530،000 860،000  

ادامه مطلب

تور مشهد از رشت ویژه 26 آبان

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته بارانا صبحانه، ناهار، شام هتل آپارتمان 180،000 280،000 همراز صبحانه، ناهار، شام 190،000 290،000 پارسه صبحانه، ناهار، شام 240،000 380،000 سی و سه پل صبحانه، ناهار، شام 300،000 490،000 ایران صبحانه، ناهار، شام 480،000 710،000 پارسیس صبحانه، ناهار، شام 530،000 860،000  

ادامه مطلب

تور یزد از تهران ویژه 25 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته ادیب الممالک BB 325،000 275،000 رز BB 210،000 190،000 لاله BB 360،000 304،000 مشیرالممالک BB 495،000 430،000 صفائیه BB 450،000 375،000

ادامه مطلب

تور اصفهان از تهران ویژه 23 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته جام فیروزه BB 210،000 200،000 جهانگردی ماهان BB 310،000 270،000 پارت BB 410،000 340،000 پیروزی BB 490،000 450،000

ادامه مطلب

تور شیراز از تهران ویژه 20 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته یورد BB 205،000 190،000 رودکی BB 245،000 — ارگ BB 310،000 270،000 رویال BB 465،000 — هتل بزرگ شیراز BB 630،000 —

ادامه مطلب