تور یکروزه آوینه روبارِ شفت ویژه 29 تیر

  • تور یکروزه

رشت  شفت

تاریخ شروع تور:29 تیر 1397 تاریخ پایان تور: 29 تیر 1397
نوع سفر:زمینی - میدل باس سیترامدت اقامت:یک روز

خدمات:بیمه، لیدر،مجوز، چای ذغالی

  • نام و نام خانوادگی
  • کدملی
  • شماره تماس
 

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال

آوینه روبار شفت

قیمت تور: 29/000 تومان

ساعت شروع تور، راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.