تور یکروزه اَربا دشت

  • تور یکروزه

رشت  اربا دشت

تاریخ شروع تور:31 فروردین 1397 تاریخ پایان تور: 31 فروردین 1397
نوع سفر:زمینی - -مدت اقامت:یک روز

خدمات: بیمه، لیدر، مجوز، املت ذغالی

  • نام و نام خانوادگی
  • کد ملی
  • شماره تماس
 

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال

تور اَربا دشت – دشت گل زرد

قیمت تور : 25/000 تومان

تور در راس ساعت اعلام شده از جلو آژانس زیال برگزار خواهد شد.