• تور یکروزه

رشت  رودبار

تاریخ شروع تور:26 مرداد 1397 تاریخ پایان تور: 26 مرداد 1397
نوع سفر:زمینی - میدل باس سیترامدت اقامت:یک روز

خدمات: بیمه، لیدر، مجوز، چای ذغالی

  • نام و نام خانوادگی
  • کد ملی
  • شماره تماس

تور یکروزه این هفته دفتر خدمات مسافرتی زیال

موشه بیجار

قیمت تور: 28/000 تومان

راس ساعت اعلام شده جلو دفتر آژانس زیال برگزار خواهد شد.