تور کیش از رشت ویژه 27 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته چهار تخته پانیذ BB 180،000 150،000 130،000 قائم فاز BB 360،000

شروع نرخ از 130,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور کیش از تهران ویژه 27 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته چهار تخته پانیذ BB 180،000 150،000 130،000 قائم فاز BB 360،000

شروع نرخ از 130,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور اصفهان از رشت ویژه 1 آذر

  نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته جام فیروزه BB 315،000 280،000 جهانگردی ماهان BB 350،000 300،000

شروع نرخ از 280,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور شیراز از تهران ویژه 3 آذر

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته صدرا BB 260،000 235،000 ارم BB 285،000 250،000 پارسه BB 315،000

شروع نرخ از 235,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور قشم از تهران ویژه 3 آذر

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته سان سیتی BB 210،000 180،000 الوند یک BB 295،000 285،000 ارم

شروع نرخ از 180,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات