تور اصفهان از تهران ویژه 23 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته جام فیروزه BB 210،000 200،000 جهانگردی ماهان BB 310،000 270،000 پارت

شروع نرخ از 200,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یزد از تهران ویژه 25 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته ادیب الممالک BB 325،000 275،000 رز BB 210،000 190،000 لاله BB

شروع نرخ از 190,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مشهد از رشت ویژه 26 آبان

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته بارانا صبحانه، ناهار، شام هتل آپارتمان 180،000 280،000 همراز صبحانه، ناهار، شام

شروع نرخ از 180,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مشهد از تهران ویژه 26 آبان

نام هتل خدمات و درجه دوتخته یک تخته بارانا صبحانه، ناهار، شام هتل آپارتمان 180،000 280،000 همراز صبحانه، ناهار، شام

شروع نرخ از 180,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور کیش از رشت ویژه 27 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته چهار تخته پانیذ BB 180،000 150،000 130،000 قائم فاز BB 360،000

شروع نرخ از 130,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور ترکیبی روسیه، کوبا، مکزیک ویژه نوروز 98

مدت و مسیر تور خدمات و درجه دو تخته یک تخته کودک با تخت 2تا4سال بدون تخت روسیه، کوبا، مکزیک

شروع نرخ از 4،990 دلار+ 5،990،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور کیش از تهران ویژه 27 آبان

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته چهار تخته پانیذ BB 180،000 150،000 130،000 قائم فاز BB 360،000

شروع نرخ از 130,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور آفریقای جنوبی + زیمباوه ویژه نوروز 98

مدت ومسیر تور خدمات و درجه دو تخته یک تخته کودک 2تا4سال بدون تخت آفریقای جنوبی+ زیمباوه (11شب و 12

شروع نرخ از 4،390دلار +6،990،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور اصفهان از رشت ویژه 1 آذر

  نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته جام فیروزه BB 315،000 280،000 جهانگردی ماهان BB 350،000 300،000

شروع نرخ از 280,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور شیراز از تهران ویژه 3 آذر

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته صدرا BB 260،000 235،000 ارم BB 285،000 250،000 پارسه BB 315،000

شروع نرخ از 235,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور قشم از تهران ویژه 3 آذر

نام هتل خدمات و درجه دو تخته سه تخته سان سیتی BB 210،000 180،000 الوند یک BB 295،000 285،000 ارم

شروع نرخ از 180,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات