بستگی به ساعت پروازی دارد.  
850،000تومان شروع قیمت از:
  ایران ایر  
تور اصفهان از رشت ویژه 13 خرداد
540،000تومان شروع قیمت از:
  بستگی به ساعت پروازی دارد.  
تور مشهد از رشت ویژه 17 خرداد
660،000تومان شروع قیمت از:
  بستگی به ساعت پروازی دارد.  
تور مشهد از رشت ویژه 15 خرداد
405،000تومان شروع قیمت از:
  بستگی به ساعت پروازی دارد.   19 خرداد 1397
تور مشهد از تهران ویژه 19 خرداد
نا موجود شروع قیمت از:
   
آفر تور مشهد از رشت ویژه 16 خرداد
660،000تومان شروع قیمت از:
  ایران ایر  
تور تبریز از رشت ویژه تعطیلات خرداد
نا موجود شروع قیمت از:
  بستگی به ساعت پروازی دارد.   19 خرداد 1397
تور کیش از تهران دو شب ویژه 19 خرداد
نا موجود شروع قیمت از:
  کیش ایر   20 خرداد 1397
تور کیش از رشت ویژه 20 خرداد