تور بالی (اندونزی)

تور بالی / تاریخ رفت: 1 خرداد 1397 / تاریخ برگشت: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 285 دلار+ 3،990،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور ترکیبی (سنگاپور+بالی)

تور ترکیبی (سنگاپور+بالی) / تاریخ شروع تور:1 خرداد 1397/ تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 66دلار+ 4،250،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مالزی

تور مالزی / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397 /تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 95 دلار+ 2،200،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور ترکیبی (مالزی+سنگاپور)

تور ترکیبی (4شب مالزی+3شب سنگاپور) / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397 / تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 330 $ و 2،200،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور ترکیبی (کوالالامپور+سنگاپور+بالی)

تور ترکیبی (کوالالامپور+سنگاپور+بالی) / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397 /تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 780 $ + 2،480،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مالدیو

تور مالدیو / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397/ تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 840 دلار و 3,300,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور پوکت

تور تایلند (پوکت) / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397 /تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 300دلار + 2,660,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور ترکیبی (بانکوک+پوکت)

تور ترکیبی (بانکوک+پوکت) / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397/ تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 380 دلار + 1,660,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور ترکیبی (پاتایا+پوکت)

تور ترکیبی (پاتایا+پوکت) / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397 /تاریخ پایان تور: 15 خرداد 1397

شروع نرخ از 2،910،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تورهای لوکس

تورهای لوکس آسیایی و اروپایی/پکیج برای مرداد ماه می باشد.

شروع نرخ از 3،290،000+1390$ تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور روسیه

تور روسیه/ویژه 13 خرداد

شروع نرخ از 5،950،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور چین

تور چین/ تاریخ رفت: 11 خرداد 1397 / تاریخ برگشت: 9 تیر 1397

شروع نرخ از 8،995،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات