میدل باس سیترا  
285 دلار+ 3،990،000تومان شروع قیمت از:
  Qatar Airways   بهار 97
تور بالی (اندونزی)
66دلار+ 4،250،000تومان شروع قیمت از:
  Emirates Airlines   بهار 97
تور ترکیبی (سنگاپور+بالی)
95 دلار+ 2،200،000تومان شروع قیمت از:
  Emirates Airlines   بهار 97
تور مالزی
330 $ و 2،200،000تومان شروع قیمت از:
  Emirates Airlines   بهار 97
تور ترکیبی (مالزی+سنگاپور)
780 $ + 2،480،000 تومان شروع قیمت از:
  Emirates Airlines   تابستان 97
تور ترکیبی (کوالالامپور+سنگاپور+بالی)
840 دلار و 3,300,000تومان شروع قیمت از:
  Emirates Airways   بهار 97
تور مالدیو
299،000تومان شروع قیمت از:
  اتوبوس vip  
تور گلاب گیری کاشان
300دلار + 2,660,000تومان شروع قیمت از:
  Qatar Airways   بهار 97
تور پوکت