تور یکروزه سد خلیفان

تور یکروزه سد خلیفان/ سقالکسار

شروع نرخ از 22،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه مرداب هَسَل

تور یکروزه مرداب هسل / مرداب قرمز رنگ چالوس

شروع نرخ از 35،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه اَربا دشت

تور یکروزه اَربا دشت/ دشت گل زرداربا

شروع نرخ از 25،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور یکروزه اسب ریسه ماسال

تور یکروزه اسب ریسه ماسال

شروع نرخ از 27،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور بالی (اندونزی)

تور بالی / تاریخ رفت: 1 خرداد 1397 / تاریخ برگشت: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 285 دلار+ 3،990،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور ترکیبی (سنگاپور+بالی)

تور ترکیبی (سنگاپور+بالی) / تاریخ شروع تور:1 خرداد 1397/ تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 66دلار+ 4،250،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مالزی

تور مالزی / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397 /تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 95 دلار+ 2،200،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور ترکیبی (مالزی+سنگاپور)

تور ترکیبی (4شب مالزی+3شب سنگاپور) / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397 / تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 330 $ و 2،200،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور ترکیبی (کوالالامپور+سنگاپور+بالی)

تور ترکیبی (کوالالامپور+سنگاپور+بالی) / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397 /تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 780 $ + 2،480،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور مالدیو

تور مالدیو / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397/ تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 840 دلار و 3,300,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور گلاب گیری کاشان

تور یکروزه گلابگیری کاشان/ بازدید از مناطق تاریخی

شروع نرخ از 299،000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

تور پوکت

تور تایلند (پوکت) / تاریخ شروع تور: 1 خرداد 1397 /تاریخ پایان تور: 31 خرداد 1397

شروع نرخ از 300دلار + 2,660,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات